• Facebook
 • YouTube
Please select your page

Застаклување

Јан Бор - Кавадарци врши застаклување на сите видови површини. Сигурноста и прецизноста во потполност се запазуваат и како гаранција на тоа е нашето долгогодишно работење, традиција и квалитет. Преработката на стаклените површини се обавува со најмодерната и најсовремената технологија.

Подолу се наведени видовите на стаклени површини што ги нудиме:

 • Флот чисто стакло
 • Парасоли
 • Стопсоли
 • Ламинирано стакло
 • Фасадни стакла
 • Low-e ниско емисионо стакло
 • Planitherm 4S – стакло 4 сезони
 • Bioclean - Self Cleaning Glass
 • Огледала
 • Орнаментни стакла
 • Лакобели
 • Антибактерискo стаклo
 • Огноотпорно стакло - Fireresistance glass

Наши Партнери

Кристал 64 - Струмица
Градба Промет - Кавадарци
Планум - Кавадарци
Вардар Градба