• Facebook
  • YouTube
Please select your page

Сигурносни врати

    Сигурноста и безбедноста се едни од приоритетите во секојдневниот живот на човекот. Наша цел е да ви обезбедиме на Вас и вашето семејство мир и сигурност во вашиот дом. Затоа при изработка на сигурносните врати ние користиме материјал од највисок квалитет кои се тестирани и докажани.

    Ови врати се резултат на тестови ко се извршуваат во лабаратории и затоа поседуваат сертификати.Секако дека е добра ивенстиција бидејки покрај тоа што ке се чуствувате сигурност ке овозможите вовашиот дом и одлична звучна и термичка изолација

    Уште една од многуте предности кои ги добивате со вградување на сигурносна врата е тоа што сигурносните врати имаат многу поубав изглед, имаат многу вложен труд при изработката , стил изглед и кмпактност во однос на некои други влезни врати. Сигурносните врати се достапни во широк спектар на стилови и бои и со тоа овозможувате додатни декорации во вашиот дом .Вратите се праваат по нарачка и желба на клиентот.

Наши Партнери

Кристал 64 - Струмица
Градба Промет - Кавадарци
Планум - Кавадарци
Вардар Градба